Artiks privatlivspolitik

Persondatapolitik

Framkalla Europe AB, firmanummer 556943-4227 ("herefter virksomheden" , "vi") respekterer dit privatliv og din ret til at have kontrol over dine personlige data.

Denne persondatapolitik beskriver, hvilke data vi indsamler, til hvilket formål og til hvilke formål de indsamles, juridisk grundlag for vores behandling, på hvilke måder du kan have kontrol over dine egne data, og hvordan du kan kontakte os. Denne privatlivspolitik gælder, når du bruger vores hjemmeside og/eller app og vores tjenester leveret via vores hjemmeside eller app administreret af virksomheden ("tjenesten"). Virksomheden er persondataansvarlig i henhold til disse betingelser og behandlingsansvar i henhold til gældende lovgivning. Det er vigtigt, at du læser og forstår vores persondatapolitik, inden du bruger Tjenesten.

Al behandling af persondata inden for Virksomheden sker i overensstemmelse med den gældende persondatalovgivning. Inden for EU/EØS gælder den såkaldte databeskyttelsesforordning (GDPR) fra 25. maj 2018.


Nøglebegreber

1. Data behandlet

2. Formål med behandlingen og retsgrundlag

3. Retsgrundlag for Virksomhedens behandling af dine personoplysninger

4. Sikkerhed og overførsel af personlige data

5. Dine rettigheder og valg

6. Cookies

7. Links til andre websteder og sociale plug-ins

8. Ændringer i persondatapolitikken

9. Lovvalg og tvistbilæggelse

10. Kontaktoplysninger


Personoplysninger er oplysninger, der kan knyttes direkte eller direkte sammen med andre oplysninger til en fysisk levende person. Eksempler på persondata er navn, adresse, telefonnummer, personnummer og e-mailadresse. Også oplysninger om IP-numre og om dit nyttige arbejde ved brug af Tjenesten kan udgøre persondata.

Persondatabehandling omfatter al håndtering af persondata, for eksempel indsamling, analyse, ændring, registrering og opbevaring. < p>Persondataansvarlig er den person, der alene eller sammen med andre fastlagte formål og midler til behandling af personoplysninger, og som er ansvarlig for, at en sådan behandling finder sted i overensstemmelse med gældende lovgivning.

< /h3>

1. Data behandlet

De personoplysninger, som virksomheden indsamler og behandler om dig som bruger af tjenesten, er:

Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse
Identifikationsnummer (cpr-nummer, nationalt ID eller organisationsnummer)
Faktureringsadresse
IP-adresse

og andre oplysninger, som du selv måtte give inden for rammerne af Tjenesten.< /p>

Virksomheden har brug for ovenstående oplysninger for at kunne opfylde aftalen med dig om at udføre en ordre eller ydelser. Hvis du vælger ikke at afgive visse personoplysninger, kan det betyde, at virksomheden ikke kan udføre den ønskede ordre eller service. I tilfælde af at du vælger at oprette en brugerkonto hos virksomheden, vil virksomheden også gemme ovenstående personoplysninger om dig til dette formål. Visse oplysninger indsamles automatisk, når du bruger Tjenesten eller opretter en brugerkonto, herunder:

Oplysninger om din brug af Tjenesten, f.eks. hvordan du navigerer i tjenesten, og hvilke sider du har besøgt

Tekniske data om de enheder, du bruger til at få adgang til tjenesten, såsom IP-adresse, hardwaretype, operativsystem og browserversion

Geografiske oplysninger

Adresseoplysninger leveret i tjenesten eller via offentlige registre

For at holde dine personoplysninger opdaterede og korrekte kan vi også opdatere dine oplysninger fra offentlige registre, primært SPAR.


2. Formål med behandling og retsgrundlag

Vi behandler personoplysningerne til de formål, der er angivet nedenfor, samt til eventuelle yderligere formål, der er angivet på tidspunktet for indsamlingen:

At levere tjenester og administrere vores aftale med dig , herunder oprettelse og administration af din brugerkonto (hvis du vælger at oprette en brugerkonto);

For at du kan bruge Tjenesten, kan vi afsløre din personlige data til en underleverandør eller en tredjepart for at opfylde din anmodning tjenester eller produkter (såsom at fuldføre betaling for ydet service);

For at gøre det muligt for os at kommunikere med dig via post, telefon, elektronisk kommunikation ( SMS, e-mail, e-mail-formular eller konti på sociale medier) eller andet, f.eks. når du kontakter kundeservice, for at sende meddelelser og informere dig om vores opdateringer af tjenesten og vilkår for brug;

For at levere den tekniske funktionalitet;

Fortløbende forbedring af sikkerheden på vores netværk og informationssystemer, samt til at analysere din og andre brugeres brug af Tjenesten (f.eks. hvilken mobil enhed eller hvilket udstyr du bruger);

Vi kan tilbyde dig at deltage i konkurrencer på hjemmesiden. Når du deltager i en sådan konkurrence, kan vi bede dig om at oplyse dit navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer. Vi vil indsamle og behandle sådanne data i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.

At administrere marketingaktiviteter såsom konkurrencer og præmier;

Til markedsføringsformål, herunder markedsføring af vores produkter og tjenester, samt vores koncernselskabers produkter og tjenester, via e-mail og SMS/MMS

At kontrollere, bruge, undersøge eller træffe andre foranstaltninger i forbindelse med misbrug af tjenesten eller i forbindelse med tjenesten i strid med vilkårene for brug for tjenesten eller i forbindelse med retslige handlinger , mistanke om bedrageri eller potentielle trusler mod virksomhedens eller andres rettigheder;

At opfylde en juridisk forpligtelse.

At forbedre og udvikle tjenester og nye tjenester og produkter


3. Retsgrundlag for Virksomhedens behandling af dine personoplysninger

Nødvendig behandling for at opfylde vores aftale med dig. Virksomheden behandler dine personoplysninger for at kunne opfylde vores aftale med dig (f.eks. til formålene angivet i punkterne ovenfor).

Nødvendig behandling til formål, der vedrører virksomhedens eller tredjemands legitime interesser parter (interesseafvejning).

I tilfælde, hvor behandlingen er nødvendig til formål, der vedrører virksomhedens eller tredjeparters legitime interesser, kan virksomheden behandle dine personoplysninger ud fra en interesseafvejning. Sådanne interesser omfatter Selskabets kommercielle for at opretholde et godt kundeforhold til dig, at give dig information, der er relevant for din brug af Tjenesten, at forbedre og videreudvikle Tjenesten samt at bruge Selskabets og Selskabets koncernselskabers produkter og tjenester (f.eks. til de formål, der er angivet i punkterne ovenfor). Med "legitime interesser" menes således vores interesse i at drive og lede vores virksomhed med henblik på at sikre, at vi kan give dig de bedst mulige Services og en god og sikker brugeroplevelse. Vi har fx en legitim interesse i at holde markedsføringen relevant for dig, derfor kan vi behandle dine persondata for at tilpasse markedsføringen til dine interesser, f.eks. tilpasset din brug af tjenester. Legitime interesser kan også referere til behandling, der også er i din egen eller en tredjeparts interesse. Vi kan også behandle dine personoplysninger for at:

a) opfylde forpligtelser i henhold til love og regler eller ved retskendelse;

b) i forhandlinger om salg af vores virksomhed eller aktiver, betjene en potentiel køber nødvendige oplysninger om vores kunderegistre (en potentiel køber vil i sådanne tilfælde ikke have ret til at bruge dataene til andre formål end til evaluering af vores forretning);

c) overføre dem til en tredjepart, der har købt vores virksomhed eller en væsentlig del af vores aktiver, og personlige data er inkluderet som en del af salget;

d) eller det er nødvendigt for at håndhæve eller anvende vores vilkår og betingelser, eller for at beskytte vores rettigheder, aktiver, sikkerhed, kunder eller andre mennesker.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage markedsføring via e-mail fra os og/eller vores partnere, bedes du venligst sende en e-mail til hello@framkalla .com. Vi kan behandle dine personoplysninger for at beskytte dig (og andre kunder, leverandører og partnere) mod svindel, indtrængen og andre uregelmæssigheder, når du bruger vores tjenester og for at hjælpe vores tjenester og systemer med at være sikre. Når vi behandler dine personoplysninger på baggrund af en interesseafvejning, sikrer vi, at vi tager højde for og afbalancerer den påvirkning, behandlingen kan have på dig (både positiv og negativ) samt dine interesser og rettigheder i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning . I tilfælde af at du har synspunkter eller indsigelser mod vores behandling baseret på en interesseafvejning, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling. For mere information om dine rettigheder, se venligst information under overskriften "Dine rettigheder og valg" nedenfor.

Behandling med støtte af eksplicitte opkald:
Virksomheden kan også behandle personoplysninger med støtte af et udtrykkeligt samtykke fra dig (f.eks. til de formål, der er angivet i punkterne ovenfor). Behandling, der er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse.

Virksomheden kan have behov for at behandle personoplysninger for at opfylde juridiske forpligtelser, f.eks. til regnskabsmæssige formål eller som følge af en domstols- eller myndighedsafgørelse (dvs. til det formål, der er anført i punkterne ovenfor).

Det kan ske, at de samme personoplysninger behandles til flere formål og/eller med understøttelse af mere end ét af de retsgrundlag, der er anført ovenfor.


4. Sikkerhed og overførsel af personoplysninger

Overførsel af personoplysninger inden for virksomhedens koncernselskaber:

Dine persondata kan blive videregivet til andre virksomheder inden for virksomhedsgruppen for selvstændigt at behandle dine personoplysninger i for at præsentere information og forbedre din brugeroplevelse, når du markedsfører sådanne virksomheders produkter og tjenester. Eksempler på sådanne oplysninger kan være kontaktoplysninger, personnummer og boligform. Skulle du blive kontaktet af en af disse virksomheder, vil den informere dig om den persondatapolitik, der gælder for behandlingen af data i virksomheden. Det betyder, som en præcisering, at du kan blive kontaktet direkte af andre virksomheder inden for koncernen med henblik på blandt andet markedsføringsformål.

Overførsel af persondata til tredjepart:

Vi vil ikke dele, sælge, overføre eller på anden måde videregive personlige oplysninger ud over, hvad der er angivet i denne privatlivspolitik, medmindre vi er forpligtet til at gøre det ved lov eller som følge af en retskendelse, eller hvis vi har indhentet dit samtykke til en sådan videregivelse.< /p>

Virksomheden kan videregive persondata til tredjemand, som f.eks. politiet eller en anden myndighed, hvis der er tale om en efterforskning af mistanke om kriminalitet, eller hvis vi i øvrigt er forpligtet til at videregive sådanne oplysninger med støtte i lov eller myndighedsbeslutning.

Virksomheden kan hyre eksterne leverandører til at udføre opgaver vedr. selskabsregningen, f.eks. at levere it-tjenester, opdatere adresseoplysninger eller hjælpe med markedsføring og analyser. Udførelsen af disse tjenester kan betyde, at Virksomhedens leverandører, både inden for EU/EØS og uden for EU/EØS, får adgang til dine persondata. Disse leverandører behandler personoplysninger på vores vegne i overensstemmelse med skriftlige persondatabehandleraftaler og vores instruktioner. Persondatabehandlere, der får adgang til dine personoplysninger (f.eks. når vi bruger en tredjepart, til at indsamle adresseoplysninger eller gemme oplysninger på en server), gives ingen ret til at bruge dine personoplysninger til andre formål end det formål, der er angivet i denne persondatapolitik.men vil primært blive brugt i det omfang dette er nødvendigt for at kunne levere Tjenesten.

Overførsel af persondata til tredjelande:

Virksomheden samarbejder kun med partnere, der behandler personoplysninger inden for EU/EØS. I tilfælde af at virksomheden vælger at hyre leverandører uden for EU/EØS, f.eks. cloud-tjenesteudbydere, vil Selskabet i så fald træffe særlige beskyttelsesforanstaltninger, såsom at underskrive aftaler, der indeholder standardiserede modelklausuler for dataoverførsel, som er vedtaget af Europa-Kommissionen, og som er tilgængelige på Europa-Kommissionens hjemmeside eller virksomheder, der opretholder samme beskyttelsesniveau som inden for EU/EØS gennem, at f.eks. har tilsluttet sig den såkaldte Privacy Shield-aftale mellem EU og USA.

Sikkerhed til beskyttelse af persondata:

Virksomheden beskytter dit privatliv og et højt sikkerhedsniveau for dine personlige data. Virksomheden har truffet passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personlige data mod uautoriseret adgang, ændring, spredning eller ødelæggelse. Al behandling af dine personoplysninger foregår under streng fortrolighed.

Opbevaring og udtynding af persondata:

Behandlingen sker i overensstemmelse med gældende lovgivning og betyder, at persondata ikke opbevares i længere tid, end det kræves af hensyn til formålene med behandlingen. Vi gemmer dine personlige data, så længe du vælger at have en brugerkonto hos os eller, hvis du ikke har en brugerkonto, indtil den service, du har valgt at udføre, er gennemført. Det billedmateriale, som du vælger at lægge ud hos os, og som ikke går videre til udvikling i nogen form, vil blive slettet efter cirka en uge. Billedmateriale, der går videre til udvikling, skal annonceres senest tre måneder.

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, vil dine kontaktoplysninger blive gemt, så længe du vælger at fortsætte med nyhedsbrevet. Til markedsføringsformål anvendes kun nødvendige kontaktoplysninger, der ikke er ældre end 24 måneder fra det tidspunkt, hvor du ophører med at være kunde.

Det betyder i praksis, at oplysninger udtyndes og slettes, når de er ikke længere er relevant eller nødvendig for analysatoren eller direkte markedsføring til det formål, hvortil det er indsamlet. Visse oplysninger kan opbevares længere, da det er påkrævet på grund af andre lovkrav, såsom bogføringsloven.

De samme persondata kan opbevares flere forskellige steder til forskellige formål. Det kan betyde, at data, der er blevet fjernet fra et system, fordi det ikke længere er nødvendigt, kan forblive i et andet system, hvor det opbevares med støtte fra et andet retsgrundlag eller til et andet formål, hvor der stadig er behov for personoplysningerne.

< p>


5. Dine rettigheder og valg

Med hensyn til behandlingen af dine personoplysninger har du en række rettigheder, der følger af den gældende databeskyttelseslovgivning. For at udøve dine rettigheder er du velkommen til at kontakte virksomheden via kontaktoplysningerne, der er angivet i slutningen af denne persondatapolitik.

Ret til indsigt:

Du har ret til at anmode om og modtage bekræftelse på, om virksomheden behandler personoplysninger om dig. Hvis virksomheden behandler personoplysninger, har du ret til gratis at modtage information om behandlingen og en kopi af de personoplysninger, der behandles. For eventuelle yderligere kopier er Selskabet berettiget til at opkræve et rimeligt gebyr baseret på Selskabets administrative omkostninger for sådanne kopier. Hvis anmodningen er åbenlyst ubegrundet eller urimelig, kan virksomheden, i overensstemmelse med hvad der følger af gældende databeskyttelseslovgivning, opkræve et rimeligt gebyr for en sådan anmodning eller nægte at efterkomme en sådan anmodning.

Ret til berigtigelse af forkerte personoplysninger:

Du har ret til at få rettet forkerte personoplysninger om dig uden unødig forsinkelse. Afhængigt af formålet med behandlingen har du også ret til at supplere ufuldstændige personoplysninger.

Ret til sletning ("retten til at blive glemt")
I nogle tilfælde har du ret til at få slettet dine personoplysninger, f.eks.

hvis personoplysningerne er ikke længere er nødvendige for de formål, hvortil de blev indsamlet;

hvis behandlingen er baseret på dit samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage til enhver tid og derefter retten til at slette dataene (forudsat der er der ikke andet retsgrundlag for behandlingen);

hvis du gør indsigelse mod behandling baseret på en interesseafvejning, og der ikke er nogen legitime grunde til behandlingen, der vejer tungere (du har dog altid ret til at sletning af personoplysninger, der anvendes til direkte markedsføring med støtte i en interesseafvejning);

hvis personoplysningerne er blevet behandlet på ulovlig måde, eller de skal slettes på grund af en retlig forpligtelse;

Retten til sletning gælder dog ikke i visse tilfælde, f.eks. hvis behandlingen er nødvendig for, at virksomheden kan opfylde en retlig forpligtelse eller for, at virksomheden kan etablere, gøre gældende eller forsvare retskrav.

Ret til forældelse:

Du har i nogle tilfælde ret til at anmode om, at virksomheden begrænser behandlingen af dine personoplysninger, f.eks. hvis du ikke anser personoplysningerne for at være korrekte, så virksomheden har tid til at kontrollere dette, hvis behandlingen er ulovlig, og du ikke ønsker, at vi sletter dataene, hvis virksomheden ikke længere har brug for dataene, men du har brug for dem til juridiske formål, eller hvis du gør indsigelse mod virksomhedens behandling med støtte fra en interesseafvejning, indtil verifikation af virksomhedens eller tredjeparts legitime grunde opvejer dine legitime grunde.

Ret til at gøre indsigelse:

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger baseret på en interesseafvejning, herunder profilering. Virksomheden må ikke fortsætte med at behandle sådanne personoplysninger, medmindre virksomheden kan fremlægge overbevisende begrundelser for en sådan behandling, der opvejer dine interesser, rettigheder og friheder. Virksomheden kan dog fortsætte behandlingen med henblik på etablering, udøvelse eller forsvar af juridisk sprog. Hvis du gør indsigelse mod behandling til direkte markedsføring, der sker med støtte i en interesseafvejning, må Selskabet ikke længere behandle dine personoplysninger til et sådant formål. Du kan til enhver tid fravælge at modtage marketingkommunikation fra os ved at klikke på "afmeld" i den e-mail- og sms-kommunikation, vi sender dig.

Ret til dataportabilitet:

I nogle tilfælde , har du ret til at overføre dine personoplysninger til en anden persondataansvarlig, f.eks. hvis behandlingen er baseret på samtykke eller på en aftale mellem dig og virksomheden og på betingelse af, at behandlingen sker automatisk. Når det er teknisk muligt, skal en sådan overførsel ske direkte fra virksomheden til en anden persondataansvarlig.

Ret til at indgive en klage til Datatilsynet:

Hvis du mener, at din rettigheder ikke respekteres af os, kan du være velkommen til at kontakte os, og du har også ret til at indgive en klage til Privacy Protection Authority.


6. Cookies

Når du besøger vores hjemmeside, bruger vi cookies og lignende sporingsteknologier. Vores hjemmeside bruger cookies til at skelne dig fra andre brugere. Dette hjælper os med at tilbyde dig som bruger den bedst mulige oplevelse, når du besøger vores hjemmeside, samt at kunne udvikle hjemmesiden, vores produkter og services. En cookie er en lille fil, der består af små linjer med tekst og tal, der gemmes som en fil på din harddisk eller i din browser. Cookies indeholder information, der overføres til din computers harddisk. For at få den bedst mulige oplevelse af denne hjemmeside og for at drage fordel af personlige funktioner, bør din computer, tablet eller smartphone indstilles til at acceptere cookies. Ved at besøge eller bruge denne hjemmeside med din browser indstillet til at acceptere cookies, accepterer du dermed vores brug af cookies til følgende formål.

Prestashop-cookies: for at beholde dine kundedata og holde dig logget ind, udløber 20 dage efter sidste interaktion.

< i>Vagt: en platform, vi bruger til at kontrollere fejl

Google Analytics-cookies: til analytiske formål

Facebook cookies: til analytiske formål

Du kan til enhver tid blokere cookies ved at deaktivere den indstilling, der bruges i din browser, som tillader brug af cookies. Det er vigtigt at bemærke, at hvis du bruger en indstilling i din browser, der blokerer for alle cookies (vigtige cookies inkluderet), er det muligt, at du ikke længere vil kunne få adgang til alle funktioner på webstedet.

< /p >

7. Links til andre websteder og sociale plug-ins

I tilfælde, hvor Tjenesten henviser (links) til et websted eller materiale, der tilhører en tredjepart, er en sådan henvisning udelukkende beregnet som en service til brugeren og virksomheden fraskriver sig ethvert ansvar for det og dets eventuelle persondatabehandling.

I Tjenesten kan du nogle gange tilbyde at dele oplysninger fra Tjenesten på sociale medier, som f.eks. Facebook eller Twitter, via et implementeret socialt plug-in (såsom en like-knap). Vi har ingen indflydelse på de oplysninger, som sociale medier indsamler ved hjælp af disse plug-ins, som du vælger at bruge dem. Vi opfordrer dig derfor indtrængende til at holde dig orienteret om formålet med og omfanget af dataindsamling, der foregår gennem sociale plug-ins.


8. Ændringer af persondatapolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre vores persondatapolitik uden forudgående varsel. I tilfælde af ændringer vil dette ske på hjemmesiden eller sendes til dig på e-mail. Du kan altid finde den opdaterede version her

9. Lovvalg og tvistbilæggelse

Behandling af dine personoplysninger i henhold til denne persondatapolitik og din brug af Tjenesten skal fortolkes iht. til svensk lovgivning. Tvister skal afgøres af en svensk almindelig domstol, medmindre andet kræves af ufravigelig lov.


10.Kontaktoplysninger

For yderligere information om personoplysninger behandling, eller hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte os på:

Company Framkalla Europe AB
E-mail-adresse: hello@framkalla.com


Denne persondatapolitik gælder fra 2018-05-22